TOPLU SÖZLEŞME BAŞLIYOR

30/11/-0001

Genelde yaklaşık bir buçuk milyon Memuru özelde ise Haberleşme ve İletişim sektöründe çalışanları ilgilendiren ve 2014 - 2015 yıllarını kapsayan Toplu Sözleşme görüşmeleri başlıyor. Memur Sen Konfederasyonu ile birlikte Birlik Haber Sen' in Toplu Sözleşme taleplerimiz yazmızın devamındadır.

 

Memur -Sen Konfederasyonunda yapılan basın açıklamasından sonra Memur Sen Konfederasyonu Genel Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Birlik Haber - Sen Genel Merkez Yönetimi ve baglı Sendika Yönetim Kurulu Başkanları ile Devlet Personel Başkanlığına yürüş gerçekleştirerek Memur Sen' in Toplu Sözleşme taleplerini ilettiler. 

 

Birlik Haber Sen Genel Başkanı Sayın Şinasi GÜLCÜOĞLU Sendikamızın Genel Yetkili sendika olarak ilk kez oturacağı toplu sözleşme masasında Birlik Haber Sen' in 2014 - 2015 yıllarını kapsayan Toplu Sözleşme Taleplerini Devlet Personel Başkanına teslim etti.

 

MEMUR-SEN KONFEDERASYONU

 2014-2015 YILLARINI KAPSAYAN TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİ ÖZET TABLOSU

 

TALEP KONUSU

 

MEVCUT DURUM

 

TALEBİMİZ

TABAN AYLIĞI

 

++++++

 

MAAŞ VE ÜCRETLERE İLİŞKİN ORANSAL ARTIŞ (AYLIK KATSAYISI ARTIŞI)

 

1000x1,0275=1027,5 TL

 

 

0,076791

 

TABAN AYLIĞINA 100 TL SEYYANEN ZAM

(1027,5+100)x/+(0,06)=1195,15 TL

(01.01.2014 tarihinden itibaren) 

2014 yılı için % 6 + % 6

2015 yılı için % 6 + % 6      

 

TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ

 

 

Üç ayda bir 45-TL

(Yıllık 180-TL aylık 15-TL) 

2014 Yılı Üç Ayda bir 90 TL

(Yıllık 360 TL, Aylık 30 TL)

2015 Yılı Üç Ayda Bir 120 TL

(Yıllık 480 TL, Aylık 40 TL)

Yetkili Sendika üyelerine %50 artırımlı ödenir.

      (Yıllık 540/720, Aylık 45/60TL)279.840 YTL

 

SÖZLEŞME ÜCRET TAVANI

 

4.028,86 TL 

5.500-TL

(01.01.2014 tarihinden itibaren)

AİLE (Eş-Çocuk) YARDIMI

Eş Yardımı=Gösterge x Aylık Katsayısı=

Çocuk Yardımı= Gösterge x Aylık Katsayısı

 

Eş Yardımı

2.134 x0,076791=163,90  TL

Çocuk Yardımı

250x 0,0761791=19,20 TL (6 Yaş üstü) 

38.40 TL (6 Yaş ve altı)

234 TL

Emekli Kamu görevlilerine 117 TL olarak ödenir. (01.01.2014 tarihinden itibaren)

50 TL

 (01.01.2014 tarihinden itibaren her çocuk için eşit olarak ve emekli kamu görevlileri de yararlandırılır)

EMEKLİLERE PROMOSYON ÖDEMESİ

Emeklilere maaş aldıkları banka tarafından promosyon ödemesi yapılmıyor.

Emeklilere maaş aldıkları banka tarafından promosyon ödemesine yönelik olarak Sosyal Güvenlik tarafından bankalarla protokol imzalanması.

 

KIDEM AYLIĞI

(Kıdem Aylığı =Kıd. Ayl. Gös.x Hizmet Yılı x Aylık Katsayısı) 

 

 

20x1x0,076791=1,53 TL

 

Hizmet yılında 25 yıl sınırlaması var.

 

 

100             x        1            x    0,081398        = 8,13 TL

(01.01.2014 tarihinden itibaren)

20 Gösterge rakamının 100’e yükseltilmesi.

Kıdem aylığının hesaplanmasında 25 yıl sınırlamasının kaldırılması

 

 

 

4/C (GEÇİCİ PERSONEL) STATÜSÜNDEKİ PERSONELİN DURUMU

 

11 Ay 28 gün istihdam,

İş güvencesi yok.

Kadroları yok.

Bakanlar Kurulunda belirtilen gösterge rakamları ile aylık katsayısının çarpımıyla bulunan tutarda maaş alıyorlar.

*Kadroya geçirilmeleri,

*Aylık katsayısında yapılan artış dışında;

1/1/2014’den geçerli olmak üzere 200 TL seyyanen zam

1/7/2014’den geçerli olmak üzere 200 TL seyyanen zam

*(Yükseköğrenim mezunu 4/C’li personel için seyyanen zam oranının daha yüksek uygulanması)

* Aile yardımından yararlandırılması.

666 sayılı KHK KAYNAKLI  MAĞDURİYETLERİN GİDERİLMESİ

666 Sayılı KHK ile 375 sayılı KHK’de değişiklik yapılmış ve kamu görevlilerinin ek ödeme oranları belirlenmiştir. Söz konusu belirlemede, öğretmen ve öğretim elamanları başta olmak üzere azımsanmayacak sayıda kamu görevlisi mağdur edilmiştir.

Başta öğretmenler ve öğretim elemanları olmak üzere ek ödeme kaynaklı mağduriyeti bulunan kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerinde ek ödeme veya diğer bordro kalemleri aracılığıyla artış yapılması; bu çerçevede hizmet kollarındaki yetkili sendikaların talepleri doğrultusunda ek ödeme/özel hizmet tazminatı ve benzeri maaş kalemlerinde artış yapılması.

 

DOĞUM YARDIMI

Doğum Yardımı =Doğ. Yard. Gösterge Rakamı x Aylık Katsayısı

 

 

2500 x 0,076791= 191.97 TL

 

10000 x0,081398 = 813,98

(01/01/2014 tarihinden itibaren)

ÖLÜM YARDIMI

(Memurun Kendisi İçin= En Yüksek Devlet memuru Aylığı x 2)

Memurun Eş ve Çocuğu İçin- En yüksek Devlet Memuru Aylığı x 1)

Memurun Kendisi için= 729,5x2= 1.459 TL

Memurun Eş ve Çocuğu İçin

729,5 x 1= 729,5 TL

Memurun Kendisi İçin= En Yüksek Devlet memuru Aylığı x 4

773,28 x 4 = 3,093,12 TL

 

Memurun Eş ve Çocuğu İçin=En Yüksek Devlet Memuru Aylığı x 2

773,28 x 2 = 1.546,5 TL

(01/01/2014 tarihinden itibaren)

KREŞ YARDIMI

 

-----------------------

 Büyük şehir kapsamındaki illerde 300 TL

 Diğer illerde 250 TL

(01/01/2014 tarihinden itibaren) 

 

EVLENME YARDIMI

 

-------------------------

Memurun kendisinin evliliğinde En Yüksek Devlet Memuru Aylığı X 5 katı = 773,28 x 5 = 3.866 TL

Çocuklarının evlilikleri halinde;  En Yüksek Devlet Memuru Aylığı X 2 katı = = 773,28 x 2 = 1.546,5 TL

(01/01/2014 tarihinden itibaren)

 

ULAŞIM YARDIMI

 

--------------------------

Fiilen görev yapılan her gün için 5 TL

(01/01/2014 tarihinden itibaren)

YEMEK YARDIMI

Ayni Yardım Yapılıyor 

Görev başında geçirilen her öğün için 6 TL

(01/01/2014 tarihinden itibaren) 

GİYECEK YARDIMI

Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde belirtilen kadro ve unvanlar için farklı miktarda yapılıyor ve bütün kamu görevlileri faydalanamıyor.

Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde

2014 yılı için 100 TL

2015 yılı için 125 TL

 

 

 

 

HARCIRAH (YEVMİYE)

VE

KONAKLAMA ÜCRETLERİ

a) Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar  38,50

b) Ek göstergesi 5800 (dahil) – 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 35,50

c) Ek göstergesi 3000 (dahil) – 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 33,00

d) Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar 29,50

e) Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 28,50

 Konaklama Ücreti Gündeliğin 10 günü aşmamak üzere %50 fazlası olarak ödenir.

 

   Kadro, unvan ve ek gösterge yönüyle ayırım yapılmaksızın bütün kamu görevlilerine;

2014 Yılı İçin  50 TL

2015 Yılı İçin  60 TL

 Konaklama Ücreti ; 10 günlük süre sınırlaması olmaksızın gündelik tutarının %50 fazlasını aşmamak üzere gerçek tutar üzerinden ödenir.

 

 

 

FAZLA MESAİ

2013 Bütçe Kanunu K Cetvelinde unvan ve kurumlara göre farklı tutarlarda (1.45 TL, 1,53 TL, 2.50, 5.70 TL) ödeme yapılıyor.

375 sayılı KHK’nın ek 13 üncü maddesine göre altı ayı ve ayda 50 saati geçmemek üzere Bakanlar Kurulu’nca beş katına kadar fazla çalışma ücreti ödenebiliyor.

2013 Bütçe Kanunu K Cetvelinde unvan ve kurumlara göre ;

        (2014 için 4  TL,  5 TL,  7 TL,  15 TL)

(2015 için  5 TL,  6 TL,  9 TL, 20 TL)

 

375 sayılı KHK’nin Ek 13 üncü maddesindeki altı ayı ve ayda 50 saati geçmemek üzere sınırlamaları uygulanmaz.

EMEKLİLİKTE ÖDENEN TAZMİNAT

Gösterge Rakamı x Aylık Katsayısı)

12.105 x 0,076791=965,5 TL 

18.130 x 0,081398 =1.475, 75 TL

YAN ÖDEME KATSAYISI

ve

GÖSTERGE RAKAMLARI

0,02435

2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu kararda değişiklik yapan kararlardaki gösterge rakamları uygulanıyor.

 %50 arttırılmak suretiyle

0,03652

2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu kararda değişiklik yapan kararlardaki gösterge rakamları % 50 artırımlı uygulanır.

EK ÖDEMENİN EMEKLİLİĞE YANSITILMASI

Ek ödemeden sosyal güvenlik primi kesilmiyor ve ek ödeme emekli maaşının belirlenmesinde dikkate alınmıyor.

Ek ödemeden sosyal güvenlik primi kesintisi yapılması ve em ödemenin emekli maaşının belirlenmesinde dikkate alınması.

(Ek ödemeden sosyal güvenlik primi kesilmesi nedeniyle prim miktarındaki artış Hazine tarafından karşılanması) 

 

EMEKLİ İKRAMİYESİ

Emekli ikramiyesinin hesaplanmasında 30 yıllık süre sınırı var. (Otuz yıldan sonraki hizmet süreleri ikramiye de dikkate alınmıyor.)

Emekli ikramiyesinin hesaplanmasında 30 yıllık süre sınırının kaldırılması

 (Otuz yıldan sonraki hizmet sürelerinin ikramiyenin ödenmesinde dikkate alınması)

 

399 sayılı KHK’ye eki II Sayılı CETVELE TABİ PERSONEL

Ek ödeme oranları emsali devlet memurundan düşük

Gelir vergisi tutarları emsali devlet memurlarından yüksek

Arazi tazminatı alamıyorlar

 

Ek ödeme oranları emsali devlet memurlarından düşük olamaz.

Gelir vergisi kesintileri, emsali devlet memurundan yüksek olamaz.

Devlet memurlarının arazi tazminatından yararlanmasına ilişkin hükümler aynen uygulanır.

.

KORUMA GÜVENLİK GÖREVLİLERİ

Silah tazminatı ve vardiya tazminatı ödenmiyor.

Silah tazminatı ve vardiya tazminatı ödenmesi

KILIK-KIYAFET DÜZENLEMESİ

Başta başörtüsü olmak üzere kılık-kıyafete ilişkin darbe dönemi Yönetmeliği kaynaklı yasaklar var.

Başta başörtüsü olmak üzere kamu görevlilerinin kılık-kıyafet kapsamlı yasaklarına son verilmesi

BİR DERECE VERİLMESİ VE DİSİPLİN CEZALARININ AFFI

2005 yılından önce göreve başlayan kamu görevlilerine bir derece verilmiş ve disiplin cezalarının affına ilişkin en son düzenleme 2005 yılında yapılmıştır.

2005 yılından sonra göreve başlayan/başlayacak kamu görevlilerine bir derece verilmesi

2005 yılından sonra uygulanan disiplin cezalarının affına ilişkin düzenleme yapılması

(Yüz kızartıcı suçlar ile devlete karşı işlenen suçlar vb. suçlar hariç olmak üzere)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİMİZİ İNCELEMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ RESİME TIKLAYINIZ...

 

 

Okunma Sayısı : 1528

Haber Fotoğrafları
link wifes who cheat online
">
link wifes who cheat online
" />
link women who cheat on husband online
">
link women who cheat on husband online" />

DİĞER HABERLER

TRT'DEKİ SÖZLEŞMELİ PERSONELE MÜJDE!

TRT'DEKİ SÖZLEŞMELİ PERSONELE MÜJDE! - 30/11/-0001

TRT'DEKİ SÖZLEŞMELİ PERSONELE MÜJDE!

POSTA DAĞITICILARI YÜRÜYÜŞ YARIŞMASI ANTALYA'DA YAPILDI

POSTA DAĞITICILARI YÜRÜYÜŞ YARIŞMASI ANTALYA'DA YAPILDI - 30/11/-0001

POSTA DAĞITICILARI YÜRÜYÜŞ YARIŞMASI ANTALYA'DA YAPILDI

PTT PERSONELİNİ YALNIZ BIRAKMADIK

PTT PERSONELİNİ YALNIZ BIRAKMADIK - 30/11/-0001

PTT PERSONELİNİ YALNIZ BIRAKMADIK

GÜNDOĞDU; TÜRKÇENİN ÇOCUKLARI DÜNYA BARIŞINA OLAN ÜMİTLERİMİZİ ARTIRIYOR

GÜNDOĞDU; TÜRKÇENİN ÇOCUKLARI DÜNYA BARIŞINA OLAN ÜMİTLERİMİZİ ARTIRIYOR - 30/11/-0001

GÜNDOĞDU; TÜRKÇENİN ÇOCUKLARI DÜNYA BARIŞINA OLAN ÜMİTLERİMİZİ ARTIRIYOR

GÜLCÜOĞLU TALEPLERİMİZİ BAŞBAKAN ERDOĞAN'A ANLATTI

GÜLCÜOĞLU TALEPLERİMİZİ BAŞBAKAN ERDOĞAN'A ANLATTI - 30/11/-0001

GÜLCÜOĞLU TALEPLERİMİZİ BAŞBAKAN ERDOĞAN'A ANLATTI

@BirlikHaberSen tarafından gönderilen tweetler
M Akif İnan Köşesi

TRT Haber Haberler

Son Dakika Haberleri  |  Haber Manşetleri
TÜMÜ
ANKET
Web sitemizde yayınlanan haberleri takip ediyor musunuz?