MEMUR-SEN VE HAK-İŞ 1 MAYIS’TA TANDOĞAN’DA

30/11/-0001

MEMUR-SEN VE HAK-İŞ 1 MAYIS’I TANDOĞAN’DA KUTLAYACAK

 

İşçi ve memur sendikaları konfederasyonlarının 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı’nı birlikte kutlama kararı çerçevesinde, Memur-Sen ve Hak-İş, Ankara Tandoğan’da ortak kutlama yapacak. İki konfederasyon genel başkanları ve yönetim kurulu üyeleri kutlama kararıyla ilgili, Memur-Sen Genel Merkezi’nde ortak basın toplantısı düzenlendi. Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu tarafından okunan ortak bildiride, 1 Mayıs’ın önemine vurgu yapıldı. Gündoğdu, bu ülkenin işçileri, kamu çalışanları, emeklileri, işsizleri, yoksulları, kadınları, gençleri, meslek sahipleri ve sivil toplum kuruluşları olarak, tüm dünya emekçileriyle birlikte 1 Mayıs'ta alanlarda olacaklarını belirterek, “Haklar için, özgürlükler için, demokrasi için, adalet için, saygın bir iş için, baskısız, insan onuruna yaraşır bir yaşam için birlikteyiz” dedi. Daha özgür, daha müreffeh, demokratikleşmeyi tamamlamış bir Türkiye için alanlarda olacaklarını ifade eden Gündoğdu, sosyal barış, sosyal adalet, eşitlik ve sendikal haklar için 1 Mayıs 2012’de Tandoğan başta olmak üzere diğer illerde de alanlarda olacaklarını kaydetti.

“Barajsız, engelsiz Toplu İş İlişkileri Kanunu için alanlardayız” diyen Gündoğdu, kamu çalışanlarının ilk defa oturulacak toplu sözleşme masasında haklarını almak için de alanlarda olacaklarını vurguladı. Kamu çalışanlarına toplu sözleşmeyle birlikte grev ve siyaset hakkı almak, iş kazalarının, güvencesiz, esnek, kuralsız çalışmanın ve taşeronlaşmanın sona erdirilmesi için meydanlarda olacaklarını belirten Gündoğdu şöyle devam etti: “İşsizliğin azaltılması ve düşük ücret politikasına son verilmesi, sendikalı olma hakkı verilmeyen kamu çalışanlarının da sendikalı olabilmesi, 4/B ve 4/C başta olmak üzere tüm sözleşmelilerin kadroya alınması, 28 Şubat ve 12 Eylül başta olmak üzere tüm antidemokratik süreçlerde oluşan mağduriyetlerin giderilmesi, kayıt dışı çalışmanın devam etmemesi, sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması, örgütlenen işçilerin işten atılmaması, iş kazası adı verilen iş cinayetlerinin son bulması için alanlardayız. Biz, özgürlükçü, katılımcı, sivil ve demokratik bir anayasa ve demokratik sendikal yasalar, özgür toplu pazarlık hakkı için; inanç ve düşünce özgürlüğü adına sesimizi yükselterek alanlardayız.”

 

TÜRK-İŞ VE KAMU-SEN TANDOĞDAN’DAKİ KUTLAMAYA DESTEK VERECEK

  

Daha sonra sözü alan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ise 1 Mayıs’ın bütün çalışanlar için tarihi bir gün olduğunu belirterek, kutlamaları bu perspektifte yapacaklarını kaydetti.  “Sorunlarımızı ve taleplerimizi ortaya koyacağımız 1 Mayıs'ı Hak-İş ve Memur-Sen olarak birlikte kutlamanın heyecanını duyuyoruz” diyen Arslan, Tandoğan’daki kutlama programı hakkında bilgi verdi. Türk-İş ile Türkiye Kamu-Sen'in Ankara Tandoğan Meydanı'ndaki kutlamaya destek vereceklerini belirten Arslan, söz konusu iki konfederasyonun İzmir'de düzenleyeceği kutlamalara da Memur-Sen ve Hak-İş olarak destek vereceklerini açıkladı. Arslan, bir gazetecinin “ İşçi ve memur sendikaları konfederasyonları 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanması yönünde prensip kararı alınmıştı. Daha sonra ne oldu bu kararda değişiklik oldu?'' sorusu üzerine, şu cevabı verdi: ''6 konfederasyonun 1 Mayıs'ı birlikte kutlaması önünde Memur-Sen ve Hak-İş herhangi bir sorun oluşturmamıştır. Ancak bazı konfederasyonların kendileri için kırmızı çizgiler oluşturmalarından dolayı bu birliktelik sağlanamadı.'' Bazı sendikaların kendi önceliklerini 1 Mayıs bildiri ve kutlamalarda yer alması konusunda ısrar ettiklerini anlatan Arslan, bunun üzerine 4 konfederasyonun 1 Mayıs kutlamaları için ‘esnek birliktelik’ oluşturduğunu söyledi. Hak-İş ve Memur-Sen olarak İstanbul'daki kutlamalarda yer alamayacaklarını bildiren Arslan, İstanbul'daki örgütlerin Ankara'daki kutlamalara katılacağını da kaydetti. Arslan sözlerini şöyle tamamladı: ''İstanbul da Taksim de İzmir de Tandoğan da bizim. Gönlümüz 6 konfederasyonla başarmaktı, 6 örgütün logosunun olacağı 1 Mayıs daha anlamlıydı ama maalesef gerçekleşmedi''

MEMUR-SEN VE HAK-İŞ'İN 1 MAYIS BİLDİRİSİNİN TAM METNİ İÇİN TIKLAYINIZ    Basn_Bildirisi.doc
JVZ2CAXUNHGECAK74WR1CAU6WGCGCACOVALUCA6ELZKDCA4CR5F3CA4F8IUPCADTIPW3CAASMK9ACATTVMNPCAO3GEUFCA4KJS3JCAOUD1C3CA669M1ICAA7UPUICA1SCIXVCA6IBKTACAHQMMV8CAG7UBTK.jpg
 

 

 

 


1 MAYIS 

EMEKÇİLERİN ULUSLARARASI BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ 

KUTLU OLSUN! 

 

Bizler, bu ülkenin işçileri, kamu çalışanları, emeklileri, işsizleri, yoksulları, kadınları, gençleri, meslek sahipleri ve sivil toplum kuruluşları olarak, tüm dünya emekçileriyle birlikte 1 Mayıs'ta alanlardayız.

Bizler, haklar için, özgürlükler için, demokrasi için, adalet için, saygın bir iş için, baskısız, insan onuruna yaraşır bir yaşam için birlikteyiz. Daha özgür, daha müreffeh, demokratikleşmeyi tamamlamış bir Türkiye için alanlardayız.

Bizler, sosyal barış, sosyal adalet, eşitlik ve sendikal haklarımız için 1 Mayıs 2012’de Tandoğan başta olmak üzere tüm yurtta alanlardayız. Barajsız, engelsiz Toplu İş İlişkileri Kanunu için alanlardayız.

Kamu çalışanlarının ilk defa oturulacak toplu sözleşme masasında haklarını almak için alanlardayız.

Kamu çalışanlarına toplu sözleşmeyle birlikte grev ve siyaset hakkı almak için alanlardayız.

İş kazalarının, güvencesiz, esnek, kuralsız çalışmanın ve taşeronlaşmanın sona erdirilmesi için, işsizliğin azaltılması ve düşük ücret politikasına son verilmesi için alanlardayız.

Sendikalı olma hakkı verilmeyen kamu çalışanlarının da sendikalı olabilmesi için, 4/B ve 4/C başta olmak üzere tüm sözleşmelilerin kadroya alınması için alanlardayız.

28 Şubat ve 12 Eylül başta olmak üzere tüm antidemokratik süreçlerde oluşan mağduriyetlerin giderilmesi için,

Kayıt dışı çalışmanın devam etmemesi için, sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması için, örgütlenen işçilerin işten atılmaması için, iş kazası adı verilen iş cinayetlerinin son bulması için alanlardayız.

Biz, özgürlükçü, katılımcı, sivil ve demokratik bir anayasa için ve demokratik sendikal yasalar, özgür toplu pazarlık hakkı için; inanç ve düşünce özgürlüğü için sesimizi yükselterek alanlardayız..

 

1 MAYIS’TA ALANLARDAN

BİR KEZ DAHA HÜKÜMETE ve İŞVERENLERE SESLENİYORUZ;

Kıdem tazminatı hakkımızın korunmasını, örgütlenmenin önünün açılmasını, taşeronlaşmadan, esnek, kuralsız ve güvencesiz çalışma biçimlerinden vazgeçilmesini istiyoruz. İşsizlik Sigortası Fonu’nun amacı dışında kullanılmasına karşı çıkıyoruz. Sağlık ve sigorta alanındaki haklarımızın güçlendirilmesini istiyoruz. Asgari ücretin insan onuruna yakışır olmasını, vergi adaletsizliğinin giderilmesini istiyoruz. İş cinayetlerinin önlenmesini, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin artırılmasını ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa Tasarısının biran önce çıkarılmasını istiyoruz.

Kayıt dışı ekonominin engellenmesini istiyoruz. Özelleştirmelerle sosyal yıkımların yaşanmamasını istiyoruz. 12 Eylül Darbesi ürünü anti demokratik sendikal yasaların değiştirilmesini istiyoruz. Toplu pazarlık ve örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını, kamu çalışanlarının talepleri doğrultusunda ücret politikasının belirlenmesini istiyoruz. Din, vicdan ve düşünce özgürlüğünün toplumun tüm kesimlerine hâkim kılınmasını istiyoruz. Doğal yaşam ve ekolojik çevrenin korunmasını istiyoruz. Çalışanlara yönelik sözlü ve fiziki şiddetlerin önlenmesini istiyoruz. Kadına yönelik şiddetin ve ayrımcılığın engellenmesini, başta kamu olmak üzere tüm alanlarda başörtüsü yasağının kaldırılması, istihdamda kadın ve gençlere daha çok yer verilmesini istiyoruz. Engellilerin toplumsal yaşama eşit bireyler olarak katılmasının sağlanmasını istiyoruz.

Biz, Ortadoğu, Afrika ve Asya başta olmak üzere bütün dünyada diktatörlüklerin yıkılmasını, yerine halk iradesine dayalı demokratik, katılımcı, çoğulcu iktidarların hâkim olmasını istiyoruz.

İşçiler, Memurlar, İşsizler, Yoksullar, Kadınlar, Gençler, Emekliler…

 

EMEK, BARIŞ, ÖZGÜRLÜK ve DEMOKRASİ İÇİN HAYKIRIYORUZ!

1 MAYIS BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ

TÜM EMEKÇİLERE KUTLU OLSUN

 

HAK-İŞ KONFEDERASYONU    MEMUR-SEN KONFEDERASYONU

 

HAK-İŞ:

Tunus Caddesi No: 37 06680

Kavaklıdere –ANKARA Tel: 0 312 417 80 02

 Faks: 0 312 425 05 52 www.hakis.org.tr

 

MEMUR-SEN:

 Özveren Sokak No:9 Kat:4

Demirtepe-ANKARA Tel: 0 312 230 48 98

Faks:0  312 230 39 89 www.memursen.org.tr 

Okunma Sayısı : 1234

Haber Fotoğrafları
link online
">
link online
" />
link online
redirect
link
online
redirect

DİĞER HABERLER

TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİ AÇIKLANDI

TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİ AÇIKLANDI - 30/11/-0001

TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİ AÇIKLANDI

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLANDI

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLANDI - 30/11/-0001

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLANDI

ANKARA ŞUBE VE GENEL MERKEZ EL ELE

ANKARA ŞUBE VE GENEL MERKEZ EL ELE - 30/11/-0001

ANKARA ŞUBE VE GENEL MERKEZ EL ELE

PTT UNVAN YÜKSELME SINAVI YAPILDI

PTT UNVAN YÜKSELME SINAVI YAPILDI - 30/11/-0001

PTT UNVAN YÜKSELME SINAVI YAPILDI

MEMUR-SEN TÜRKİYE BULUŞMASI

MEMUR-SEN TÜRKİYE BULUŞMASI - 30/11/-0001

MEMUR-SEN TÜRKİYE BULUŞMASI

@BirlikHaberSen tarafından gönderilen tweetler
M Akif İnan Köşesi

TRT Haber Haberler

Son Dakika Haberleri  |  Haber Manşetleri
TÜMÜ
ANKET
Web sitemizde yayınlanan haberleri takip ediyor musunuz?