TOPLU SÖZLEŞME VE 5. OLAGAN KONGREYE DOGRU

Mevlüt BURGAÇ

Birlik Haber-Sen’in mücadele öğesinde temel ve vazgeçilmez ilke, üyelerine hizmettir. Ne farklı siyasi eğilimler ne de etnik farklılıklar bizler için ölçü değildir. Ölçümüz, tüm çalışanların ekonomik ve  demokratik taleplerini yaşama geçirmek, üyelerine yararlı olabilmek ve sendikal mücadele temelinde “İNSANA SAYGI”ilkesine dayanmaktadır.

Birlik Haber-Sen olarak, öncelikle gönüllere hitap ederek, “ÖNCE İNSAN” merkezli bir anlayışla hareket etmekteyiz. Hadis-i Şerifte de buyrulduğu gibi; “İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır.” anlayışını içeren kültür ve medeniyetimizi referans alarak, sendikacılık yapmaktayız. Evrensel değerleri  dini ve milli değerlerimizin ışığında harmanlayarak, emeği, ekmeği  ve özgürlükleri birlikte ele alan hizmet sendikacılığı anlayışını bu ülkenin gündemine taşımanın da haklı gururunu yaşamaktayız.

Bizim sendikal anlayışımızda  “HAK VERİLMEZ ALINIR”sloganıyla hareket ediyoruz. Temel insan hak ve özgürlüklerinin her türlü tartışmanın dışında olduğuna inanıyor, mücadelemizi de bu bağlamda yapıyoruz.

2011 yılında yapılan 4. Olağan Genel Kongrede Birlik Haber-Sen bayrağı yere düşürülmemiş, sizlerin oylarıyla seçilen ben ve değerli yönetim kurulu arkadaşlarım başta olmak üzere tüm şube ve il başkanları, iş yeri temsilcileri ve saygıdeğer üyelerimizle bir seferberlik başlatarak  2011 yılının Şubat ayında  5.800 olan üye sayımızı  2012 yılında 12.234’de çıkararak yetkili sendika olduk. 2013 yılında da üye sayımızı 13.005 çıkararak yetkimizi perçinleştirdik. 2014 yılı Mayıs ayı itibariyle 14.444 üye sayısına ulaştık, Mayıs 2015 yılında üye sayımız 14.600 civarında olup yetkimizi pekiştirdik. Bizim dışımızdaki sendikaların toplam üye sayısından daha fazla üyeye sahibiz. Tüm güçlüklere rağmen durmadan yorulmadan gecesini gündüzüne katarak çalışan başta tüm şube başkanlarımız ve yönetim kurulu üyeleri, il başkanlarımız ve yönetim kurulu üyeleri, iş yeri temsilcilerimiz ve tüm üyelerimize şükranlarımızı sunuyorum, hepsi sağ olsun var olsun.

Yetkili Sendika olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bizleri Genel Yetkili Sendika kılan PTT, TRT, BTK, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ve RTÜK personeline sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz.

Bu kurumlarda çalışan Yaklaşık 40.000 personel ve aileleriyle birlikte yaklaşık 150.000 bin kişinin sorumluluğu üzerimizdedir. Gerek iş barışının sağlanması, iş güvencesi ve güvenliliğinin oluşturulması, maaş ve özlük hakların artırılması, sosyal hakların genişletilmesi Birlik Haber-Sen’in bu toplu sözleşmede öncelikli konuları oluşturacaktır.

Ayrıca, öncelikli hedefimiz kamu görevlilerinin “grev hakkı” ve “siyaset hakkı” sınırlamasının kaldırılması olacak. Bu ülkenin kamu görevlileri,  emeklerini ve ekmeklerini korumak için grev hakkına sahip olmalıdır.

Ağustos ayında yapılacak Toplu Sözleşmede yetkili Sendika olarak 2016 yılının ilk altı ayında %8,  ikinci altı ayında %8 olmak üzere yıllık bazda %16 zam ve enflasyon farkı, 2017 yılında 300 seyyanen taban aylığa zam ve enflasyon farkı,  eş ve çocuk yardımı %50 arttırılmalıdır. 399 sayılı KHK göre çalışan Memurlar, dağıtıcılar ve veznedarların %43 olan ek Ödemeleri  %60, teknisyenlerin  %47 olan ek ödemeleri %65 çıkarılmalıdır. Ramazan ve Kurban Bayramları’nda memurlara 2 maaş ikramiye verilmelidir. Boş kadrolara vekalet edenlere vekalet edilen kadronun ücreti ödenmelidir. PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü’nde çalışan İdari  Hizmet Sözleşmeli Personellere kadro hakkı verilmeli ve ücretleri 399 sayılı KHK göre çalışanlarla eşitlenmelidir. 2005 yılından sonraki disiplin cezaları kaldırılmalıdır. 2005 yılından sonra göreve başlayan ve gelecekte başlayacak olanlara bir kademe verilmelidir. Evlenme ve kreş yardımı yapılmalıdır, memurlarda eş durumu tayinlerinde kadro zorunluluğu kaldırılmalıdır. İHS personellerde 3 yıl olan tayin isteme hakkı 2 yıla indirilmelidir. Mesai ücretlerinin saati 10 TL olmalıdır.  Tüm personellere yılda 500 TL giyecek yardımı yapılmalıdır. Yemek yardımından tüm personellerin faydalanması sağlanmalıdır. Yol ücreti tüm personellere verilmelidir.

399 Sayılı KHK göre çalışanların vergi dilimi adaletsizliğinin kaldırılması, İdari Hizmet Sözleşmeli Çalışanların maaş ve özlük hakları arttırılması ile iş güvenceleri sağlanmalıdır.

Tayin bedelinin tüm Başdağıtıcı ve Dağıtıcı personellere uygulanmasının sağlanması, Başdağıtıcıların Dağıtım Şefi, Veznedarların Sayman, Dağıtıcıların ise Dağıtım Memuru olarak kadrolarının değiştirilmesi, TRT ve RTÜK personelinin sarı basın kartı sorununun çözümü için çalışılacaktır. BYEGM Personelinin servis problemi çözülecek olup, gişe personeline verilen 50 TL’nin katlanarak devam etmesi sağlanacaktır. Araç kullanma ücreti iki katına çıkarılmalıdır. PTT A.Ş.’ye personel alımı için elimizden gelen tüm imkânlar kullanılacaktır.

Hükümet şunu iyi bilmelidir ki, Birlik Haber-Sen hiçbir baskıya boyun eğmeyecek, toplu sözleşmede istediklerimizi alamamamız durumunda meydanlarda haykıracak ve iş bırakma eylemleri ile üretimden gelen gücümüzü kullanmaktan çekinmeyeceğiz.

Biz Memur-Sen olarak ücret sendikacılığı yanında aynı zamanda başta İslam coğrafyası olmak üzere tüm dünyadaki diktatör ve zulümlere karşı sivil toplum olarak sesimizi yükseltiyoruz,

Suriye, Filistin, Irak, Somali, Doğu Türkistan Myanmar, Bosna-Hersek ve daha birçok yerde meydana gelen olaylar nedeniyle maddi ve manevi yardımlarda bulunmaktayız.

Avrupa’da yükselen İslamofobi’nin tüm insanlık için bir yüzkarasıdır.  Orta Doğuda türetilen IŞID, El-Kaide gibi örgütler batılı ülkelerin maşalarıdır ve birer taşeron örgütlerdir.

Birlik Haber-Sen’imizin  akıncıları, lider kadroları, hedefleri, hayalleri ve idealleri büyük. Büyük olmak zorunda. Büyük bir milletin, büyük bir medeniyetin sendikal alandaki sözcülüğünü büyük hedefler olmadan yapamayız.  Büyük yolculuklar, ekiple, ortak akılla, dayanışma içerisinde sorumlulukları paylaşmayı gerektirir.

Küçük hesapların kişisel hedeflerin, makam ve mevki sevdalıların esiri olmamaya özen gösterdik.

Sendikacılık ekip işidir. Sendikacılık güven işidir. Sendikacılık heyecan işidir. Sendikal mücadele fedakârlık gerektirir. Sendikal mücadele çalışanların emeğini aklından çıkarmamayı,  teşkilatı heyecanlandırmayı, ufuk ve vizyon sahibi kılmayı, misyonu beraber yüklenmeyi  gerektirir.

Bilindiği üzere sendikamızın 21 Şubat 2015 tarihinde yapmayı planladığı  5. Olağan Genel Kongresi Ankara 4. İş Mahkemesinde Tedbiren durdurulmuştu. Sebebi ise TRT 12 No’lu Şubemizin 6 üst kurul delegesi seçmesi gerekirken 31 üst kurul delegesi seçmesidir.

Bu süreçte Ankara Çankaya 1 No’lu seçim kuruluna  verdiğimiz 210 kişilik delege listesine 50’ye yakın itiraz olmuştur. Seçim kurulu bu itirazların tümünü reddetmiş ve delege listesini onaylayarak genel merkezimize vermiştir.

Ancak, TRT 12 No’lu şubemizin Genel Merkezden, Şube Yönetim Kurulundan ve üyelerden habersiz şube delege seçimi yapması Yargıtay 22.Dairenin 30.03.2015 tarihli kararıyla Sendika şubesi tarafından delege adaylığı için TRT 12 No’lu şube temsilciliğine asıldığı belirtilen ilanda, sadece, delege adayı olmak isteyenlerin ilan tarihinden itibaren beş gün içerisinde şube başkanlığına müracaat edebilecekleri hususu belirtilmiştir. Oysa yukarıda belirtildiği üzere, seçim yönetmeliğine göre, ilanda delege sayıları dikkate alınarak, sandık bölgeleri, bu sandık bölgelerine düşen delege sayıları, delege seçimlerinin yapılacağı tarih, delege adayı olmak isteyenlerin yazılı olmak şartıyla müracaat usulünün belirtilmesi ve bu hususları içeren ilanın üç gün süreyle ve delege seçimlerinin yapılacağı tarihten en az bir hafta önce yapılması gerekmektedir. ŞU HALDE, ŞUBE TARAFINDAN YAPILAN DELEGE ADAYLIĞI İLANININ SEÇİM YÖNETMELİĞİNE UYGUN OLMADIĞI VE BU ŞEKİLDE SEÇİMSİZ BELİRLENEN DELEGELERİN DE HUKUKA AYKIRI OLARAK BU SIFATLARINI KAZANDIĞI TARTIŞMASIZDIR. Söz konusu durum ise, şube genel kurulunun tümüyle hukuka aykırı olması sonucunu doğuracak niteliktedir. Bu itibarla, mahkemece, davanın bu yönden kabulü ile genel kurulun tüm sonuçları ile birlikte iptaline karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir." Diyerek tüm sonuçları ile birlikte Şube kongresi şube delege seçimi ve üst kurul dahil tümünü iptal etmiştir.

Bu karar üzerine Ankara 4.İş Mahkemesi'nin 2015/287E. sayılı dosyasında da 08.05.2015 tarihinde, davanın reddine ve sendika genel kurulunun durdurulmasına ilişkin tedbir kararının ortadan kaldırılmasına karar verilmiştir.

Genel Merkez seçimleri 12 No’lu Şubeye atanan Kayyumların yaklaşık 2 ay içerisinde şube kongresini yapmalarına müteakip OLAGAN 5. KONGREMİZİ hemen yapacağız.

Şu anda sendikamız aleyhine açılmış başka davalarda mevcuttur. Ancak bu kötü niyetli kişiler şunu bilmelidirler ki, bizler bu sendikayı kendi menfaatleri için kullanmaya çalışan dâhili ve harici kötü niyetli kişilerin ellerine bırakmayacağız.

Ağustos ayında yapılacak Toplu Sözleşme görüşmelerinde,  PTT, TRT, BYEGM, RTÜK ve BTK çalışanlarının yığınla birikmiş sorunları vardır. Kısır çekişmelerle geçirilecek bir gün bile yoktur. Birlik Haber-Sen tüm bu kurumlar da çalışanların umudu olmuştur. Bu umudu yok etmeye hiç bir güç engel olamayacaktır.

Sizlere hizmet etmek için gecesini gündüzüne katan ben ve arkadaşlarıma desteklerinizin ve güveninizin tam olduğuna inanıyor ve “DURMAK YOK YOLA DEVAM” diyoruz.

Selam ve dua ile…………..

YAZARIN DİĞER YAZILARI

M Akif İnan Köşesi

TRT Haber Haberler

Son Dakika Haberleri  |  Haber Manşetleri
ANKET
Web sitemizde yayınlanan haberleri takip ediyor musunuz?