İHS’Lİ PERSONELİN ÜCRET ARTIŞLARINDAN YARARLANAMAMA CEZASINI KAZANDIĞIMIZ DAVA İLE İPTAL ETTİRİYORUZ

08/02/2021

PTT A.Ş.’de görev yapan İHS’li personelin disiplin cezaları kapsamında ücret artışlarından yararlanamama başlıklı yönetmelik maddesinin iptali için açmış olduğumuz dava neticelenmiştir. Danıştay 12. Dairesinde görülen dava kapsamında, PTT A.Ş.’nin 19.11.2019 tarihinde 30953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik maddesinde çalışanın mağduriyeti gözetilerek mahkeme yürütmeyi durdurma kararı almıştır.

Birlik Haber-Sen olarak açımış olduğumuz dava ile birlikte; 19.11.2019 tarihinde 30953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan PTT A.Ş. çalışan İHS’li (İdari Hizmet Sözleşmeli) personel hakkında yönetmeliğin yedinci kısım birinci bölüm disiplin cezaları başlıklı, disiplin cezalarının çeşitlerini düzenleyen 78. maddenin ç bendi ile ÜCRET ARTIŞINDAN YARARLANDIRMAMA BAŞLIKLI 82. MADDENİN TAMAMININ İPTALİ VEYA YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASINI” istemiştik.

Bu gün verilen karar ile; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6352 sayılı Kanun ile değişik 27. maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen şartların birlikte gerçekleştiği anlaşıldığından davacının yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne, 19/11/2019 tarih ve 30953 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak idari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmeliğin Yedinci Kısım Birinci Bölüm Disiplin Cezaları başlıklı, Disiplin Cezalarının Çeşitleri'ni düzenleyen 78. maddesinin ç bendi ile Ücret artışından yararlandırmama başlıklı 82. maddesinin tamamının YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA, karar verilmiştir.

Karar sonucunda 19.11.2019 tarihiyle son yapılan zamlarla beraber ücret artışlarından yararlanamayan İHS’li personel geçmişe dönük olarak dilekçeleri ile müracaat etmeleri halinde bu haklarından yeniden faydalanacak ve kaybettikleri gelirin iadesi sağlanacaktır.

Okunma Sayısı : 1542

DİĞER HABERLER

M Akif İnan Köşesi

TRT Haber Haberler

Son Dakika Haberleri  |  Haber Manşetleri
ANKET
Web sitemizde yayınlanan haberleri takip ediyor musunuz?