Birlik Haber-Sen İşyeri Temsilcilerini Seçiyor

03/06/2021

Tüm üyelerimizin desteği ve katılımı ile teşkilatımızın yapı taşı ve uç beyleri olan İşyeri Temsilcilerimizi demokrasi şöleni içerisinde seçerek gücümüze güç katıyoruz. Başvuru şartları ve ekleri aşağıdadır.

İŞ YERİ SENDİKA TEMSİLCİSİ/ SENDİKA İŞ YERİ TEMSİLCİSİ SEÇİMLERİ İLE İLGİLİ YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER

 

28/06 /2021 – 09/07/2021 tarihleri arasında İş Yeri Sendika ve Sendika İş yeri Temsilcilikleri için seçim yapılacaktır. Seçim takvimi, başvuru şekilleri ve seçimin yapılma şekilleri aşağıda belirtilmiştir.

1-Seçim yapılacağı tüm üyelerimize SMS yolu ile bildirilecek ayrıca il ve şube başkanlıklarınca iş yerlerine duyuru metinleri asılacaktır.

2-Aday olacak kişilerin sendika kesintisi yapılması şartı aranacaktır.

3-Başvurular 07/06/2021 – 11/06/2021 tarihleri arasında il ve şube başkanlıklarına dilekçe ile yapılacaktır. (Ek-1 Başvuru dilekçesi)

4-İl veya şube başkanına dilekçesini herhangi bir nedenle ulaştıramayan adaylar müracaat dilekçelerini birlikhabersen@hotmail.com mail adresine, 0 312 229 05 60 numaralı faksa veya İl/Şube Başkanına ait telefona Whatsapp üzerinden göndereceklerdir.

5-Başvuruların tamamlanmasını müteakip 14/06/2021 tarihine kadar il ve şube başkanlıkları aday adayı listelerini birlikhabersen@hotmail.com mail adresine veya 0 312 229 05 60 numaralı faksa göndereceklerdir. (Ek-2 Aday Adayı Listesi)

6-Genel Merkezimizce aday listeleri incelenerek seçime katılabilecek adaylar tespit edilerek il ve şube başkanlarına en geç 21/06/2021 tarihine kadar bildirilecektir. (Ek-3 Aday Listesi)

7-Seçim yapılacak iş yeri sayısının fazla olduğu illerde il ve şube başkanlarınca 28/06/2021 – 09/07/2021 tarihleri arasında olmak kaydıyla belirlenecek günlerde seçim yapılacak şekilde organizasyon yapılarak adaylara bildirilecek ve iş yerlerinin duyuru panolarına asılacaktır. (Ek-4 Duyuru metni)

8-Seçim yapılacak iş yerlerinde oluşturulacak seçim kurulları 3 kişiden teşkil edilecektir.

9-Seçimler kapalı oy açık tasnif usulüne göre yapılacaktır.

10-15/06/2021 tarihinde sendika kesintisi yapılan üyelerimiz kadrosunun bulunduğu merkezde bizzat oy kullanacak olup bunun dışında telefon vekalet vb. bir yolla oy kullanılamayacaktır.

11-Oy kullanacak üye listesi (Ek-5), Oy pusulası örneği (Ek-6) , Sayım Döküm Cetveli (Ek-7) ve Seçim sonuç tutanakları (Ek-8) yazımız ekinde gönderilmiş olup seçimlerin tüm aşamaları bu evraklara işlenmek suretiyle yürütülecektir.

12-Seçimlerin tamamlanmasını müteakip Sayım Döküm Cetvelleri (Ek-7) ve Seçin sonuç tutanakları (Ek-8) en geç 12/07/2021 tarihine kadar Genel Merkezimizde olacak şekilde posta veya mail yoluyla gönderilecektir.

13-Aday çıkmayan iş yerleri içinde İl ve Şube Başkanlıklarımızca atanması istenen üyeler (Ek-9) listeye işlenerek en geç 12/07/2021 tarihine kadar Genel Merkezimizde olacak şekilde posta veya mail yoluyla gönderilecektir.

14-Seçim sonuçlarının ve aday çıkmayan Merkezlerde belirlenen üye listelerinin Genel Merkezimize ulaşmasını müteakip Genel Merkezimizce değerlendirmeleri yapılarak bu doğrultuda resmi atamaları PTT Genel Müdürlüğüne, PTT Başmüdürlüklerine ve Şube/İl Başkanlıklarına yazılı olarak bildirilecektir.

15-Seçim süreci boyunca karşılaşılacak her türlü soru ve sorunlar için Teşkilatlanmadan sorumlu Genel başkan Yardımcısı Recep DAĞTEKİN ile 05059689955 numaralı telefondan irtibata geçilebilir.

 

Ek-1: Başvuru Dilekçesi

Ek-2: Aday Adayı Listesi

Ek-3: Kesinleşmiş Aday Listesi

Ek-4: Duyuru Metni ve Oy Kullanacak Üye Listesi

Ek-5: Oy Kullanacak Üye Listesi

EK-6: Oy Pusulası

EK-7: Sayım Döküm Cetveli

Ek-8: Seçim Sonuç Tutanağı

Ek-9 Temsilci Öneri Yazısı

Okunma Sayısı : 1612

DİĞER HABERLER

M Akif İnan Köşesi

TRT Haber Haberler

Son Dakika Haberleri  |  Haber Manşetleri
ANKET
Web sitemizde yayınlanan haberleri takip ediyor musunuz?