Basın, Yayın ve İletişim Hizmet Kolunda Toplu Sözleşme İmzalandı

25/08/2021

Basın, Yayın ve İletişim Hizmet Kolunda Genel Yetkili Sendika Birlik Haber-Sen ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında sürdürülen ve 2022-2023 yıllarını kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.

6. Dönem Toplu Sözleşme mutabakat metni, Birlik Haber-Sen Genel Başkanı Ömer Budak ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin arasında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda düzenlenen törenle imzalandı. İmza törenine Birlik Haber-Sen Genel Sekreteri Gürbüz İnaltekin, Genel Başkan Yardımcıları Selçuk Erdem, Evren Akpınar ve Cengiz Şişman da katıldı.

Birlik Haber-Sen Genel Başkanı Ömer Budak, imza töreni sonrası yaptığı açıklamada, Toplu Sözleşme görüşmeleri sonucunda hizmet kolu çalışanlarına önemli kazanımların elde edildiği bir sözleşme imzaladıklarını belirterek, 2022-2023 yıllarına ait Toplu Sözleşmenin Basın, Yayın ve İletişim Hizmet Koluna hayırlı olmasını diledi.

 

Basın, Yayın ve İletişim Hizmet Kotana İlişkin Toplu Sözleşme

 

Koruyucu gıda yardımı

MADDE 1- (1) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde zehirleyici, elektromanyetik radyasyonlu ortamlarda bilfiil çalışan, personele, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve bu hizmet kolunda yetkili sendikanın görüşleri dikkate alınarak Kuramca belirlenen koruyucu gıda maddeleri iş yerlerinde tüketilmesi kaydıyla gıda yardımı olarak verilir. Gıda yardımının cinsi, miktarı ve kimlere verileceğine ilişkin usul ve esaslar Kurum ve bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından belirlenir.

 

Kahvaltı servisi

MADDE 2- (1) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü bünyesinde saat 06:00 nöbetine gelen personele, iş yerlerinde tüketilmesi kaydıyla sabah kahvaltısı verilir.

 

PTT’de görev yapan başdağıtıcı ve dağıtıcılara toplu taşıma kartı verilmesi

MADDE 3- (1) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi pozisyonlarında bulunup, belediye sınırlan içerisinde başdağıtıcı ve dağıtıcı olarak görev yapanlara, belediye tarafından işletilen toplu taşıma araçları ile özel halk otobüslerinden ücretsiz yararlanmaları için artılan Genel Müdürlük tarafından fotoğraflı birer kart verilir.

 

Araç kullananlara ilave ücret

MADDE 4- (1) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi pozisyonlarında bulunan başdağıtıcı ve dağıtıcılardan tebligat kayıtlı posta, telgraf, kolî-kargo, ödemeli kargo ve konutta teslim gibi hizmetleri aynı zamanda araç kullanarak fiilen yerine getirenlere aylık ilave 125 TL ücret ödenir.

(2) Şoför kadro ve pozisyonlarında görev yapanlar hariç olmak üzere görevlerini aynı zamanda araç kullanarak fiilen yerine getiren personele aylık 125 TL’yi geçmemek üzere araç kullanılarak görev yapılan her gün için 5 TL ücret ödenir.

 

Gişe memurlarına ilave ücret

MADDE 5- (1) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi pozisyonlarında bulunanlardan fiilen gişelerde görev yapanlar ile gişelere para giriş ve çıkışında görev yapanlara, çalıştıkları günlerle orantılı olmak üzere aylık ilave 125 TL ücret ödenir.

(2)Bunlardan PTT Merkez Müdürlüklerine bağlı şubelerin gişelerinde (mehil şubeler dahil) fiilen görev yapan ve gişelere para giriş çıkışı işlemleri ile paranın transferini gerçekleştiren personele bu miktar %25 artırımlı olarak ödenir.

 

Giyim yardımı

MADDE 6- (1) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde yayında ve verici istasyonlarında çalışan personele, Kuramca hizmetin gereği olarak görev esnasında giyilmesi gerektiği belirlenen giyim malzemeleri ayni olarak verilir. Giyim malzemelerinin standartları ile hangi personele, ne kadar süreyle verileceği ve buna ilişkin usul ve esaslar kurum ile bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.

 

 

TRT’de konut kira bedeli

MADDE 7- (1) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Gene! Müdürlüğünde bedeli karşılığı kamu konutu tahsis edilen personelden, her yıl Milli Emlak Genel Tebliğleriyle belirlenen kira birim bedellerinin %85’i tahsil edilir.

 

PTT’de mobil çalıştı personele tayın bedeli verilmesi

MADDE 8- (1) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi pozisyonlarında bulman dağıtıcı, başdağıtıcı ile mobil tahsilat araçları ve mobil şubelerde de mobil hizmeti veren personele 2155 sayılı Kanıma göre tayın bedeli verilir.

 

TRT’de yayın hizmetlerinde çalışan personele servis verilmesi

MADDE 9- (1) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde yayında çalışan personele gündüz nöbet değişimlerinde servis hizmeti sağlanır.

 

TRT’de yapım ve yayın hizmetlerinde görev yapan personel

MADDE 10- (1) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde yapım ve yayın hizmetlerinde fiilen görev yapan personel aylık ilave 175 TL ücret ödenir.

 

Motosiklet kullananlara ilave ücret

MADDE 11- (1) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde A sınıfı (A1 ve A2) sürücü belgesi gerektiren araçları kullananlara, 4 üncü madde uyarınca ödenen ilave ücret %20 artırımlı ödenir.

 

Başdağıtıcıların temel ücretleri

MADDİ 12- (1) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde 399 sayılı Kanım Hükmünde Kararname kapsamında sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen başdağıtıcılann temel ücretleri 115 TL artırımlı uygulanır.

 

PTT A.Ş.’de resmi ve dini bayram günlerinde fazla çalışma ücreti

MADDE 13- (1) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi bünyesinde 399 sayılı Kanım Hükmünde Kararname kapsamında görev yapanlara, resmi ve dini bayram günlerinde fiilen çalıştıkları her gün için yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 4 katının 8 saate tekabül eden tutan kadar fazla çalışma ücreti ödenir.

 

Servis hizmeti

MADDE 14- (1) Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı merkez teşkilatında çalışan personele servis hizmeti sağlanır. Servis hizmetinin ekonomik olmadığı durumlarda bu personele mesai günleri bir gidiş, bir geliş esas alınarak aylık toplu taşıma kartı verilir.

 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı zam puanlan

MADDE 15- (1) Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı kadrolarında bulunanların 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvele göre dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları zam puanlan %20 artırımlı olarak uygulanır.

 

PTT servis hizmeti

MADDE 16- (1) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi tarafından nüfusu 150.000 ve üzeri olan İllerde görev yapan personele işe geliş ve gidişlerinde servis hizmeti sağlanır. Servis hizmetinin ekonomik olmadığı durumlarda bu personele mesai günleri bir gidiş, bir geliş esas alınarak aylık toplu taşıma kartı veya ücreti verilir.

 

PTT’de idari hizmet sözleşmesiyle çalışan personele çocuk yardımı

MADDE 17- (1) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde idari hizmet sözleşmesiyle istihdam edilen sözleşmeli personel 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202’nci maddesinde çocuk için öngörülen yardımdan aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlandırılır.

 

PTT’de idari hizmet sözleşmesiyle çalışan bazı personelin ücretleri

MADDE 18- (1) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde idari hizmet sözleşmesiyle istihdam edilen postacı, tekniker ile gişe ve büro görevlilerinin temel ücretlerine 300 TL ilave edilir.

 

TRT Genel Müdürlüğü personelinin sözleşme ücretleri

MADDE 19- (1) TRT’de yapım ve yayın hizmetlerinde görev yapan personelin brüt ücretleri %5 artırımlı ödenir.

 

PTT’de 399 sayılı KHK’ye tabî sözleşmeli personele il bazlı başarı ilave ödemesi

MADDE 20- (1) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde 399 saydı Kamın Hükmünde Kararname uyarınca görev yapan sözleşmeli personel; faaliyet içi gelirleri dikkate alınarak gelirleri bakımından Türkiye sıralamasında ilk on il arasına giren illerde İdari Hizmet sözleşmesiyle istihdam edilen sözleşmeli personele ödenmekte olan başarı bazlı ilave ödemeden aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlandırılır.

Okunma Sayısı : 807

Haber Fotoğrafları

DİĞER HABERLER

M Akif İnan Köşesi

TRT Haber Haberler

Son Dakika Haberleri  |  Haber Manşetleri
ANKET
Web sitemizde yayınlanan haberleri takip ediyor musunuz?