6. Dönem Toplu Sözleşme’de İlk Toplantı Gerçekleştirildi

02/08/2021

4 milyona yakın kamu görevlisi ve 2 milyona yakın memur emeklisini doğrudan ilgilendiren ve milli gelirden alacakları payın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinin ilk toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen’e bağlı sendikaların genel başkanları ile Kamu İşvereni Heyetinden temsilciler ve konfederasyon temsilcileri katıldı.

Kamu Görevlileri Heyet Başkanı olarak konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, süreçten beklentilerini aktardı. 6. Dönem Toplu Pazarlık sürecinin her anıyla, her oturumuyla ve sonuçlarıyla hayırlı olmasını dileyen Yalçın; sorunları gören, çözüm üreten, adalet tesis eden, beklentileri hayata geçiren, talep ve teklifleri kazanıma dönüştüren, ekonomik büyüme, adil ve insani kalkınma hedeflerini destekleyen, emeği yücelten, alın terinin payını yükselten, kamu görevlilerinin yaşadığı sorunları eksilten, tabi tutuldukları yasakları sona erdiren, insan onuruna uygun maaş ve saygın iş ilkeleriyle uyumlu çalışma şartlarını gerçekleştiren bir vasatı üreterek tamamlanmasını temenni ettiğini ifade etti. Yalçın 11 sendikasıyla Memur-Sen’in de bu zeminin temini için çaba göstereceğinin altını çizdi. 

Toplu Sözleşmedeki tarafların insan için, emek için, adalet için ve özgürlük için oluşacak iradeye katkı sunma sorumluluğunun gereğini yerine getirmesi gerektiğine vurgu yapan Yalçın, “Kamu İşvereni tarafı da emek tarafı da; hakkın teslimi, adaletin tesisi, insani kalkınma ve adil gelir dağılımının gereği için cümle kurmalı, cömert olmalı, empatik tavrı esas almalıdır” diye konuştu.

“Bu masada bencilliğe de cimriliğe de yer olmamalıdır” diyen Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, “Sorunların mertçe konuşulduğu, bölüşümün cömertçe gerçekleştiği bir zemin olmalıdır. Bu dönem, 5. Dönemde yapılan hataların, ihmallerin veya bilinçli tutumların gerçekleşmeyeceği inanç ve kanaatindeyiz” ifadelerini kullandı.

“Kamu Görevlilerinin Satın Alma Gücü Zayıflıyor”

Memur-Sen’in tekliflerinin hazırlanmasındaki gerekçelere de değinen Yalçın, “Ekonominin büyüdüğü fakat büyümeden herkesin eşit düzeyde nasiplenmediği, Kalkınmanın geçmişle kıyaslanmayacak ölçüde gerçekleştiği ve derinleştiği, buna karşın refahtan pay konusunda bazı kesimlerine ıskalandığı, enflasyon tahmin, beklenti ve hedefleriyle gerçekleşmelerinin arasındaki uyumsuzluğun ısrarla devam ettiği, son 10 yıllık süreçte gerçekleşen enflasyonun hedef ve tahmin verileriyle yapılan kıyaslamasında 2 kattan daha yüksek farklılıkların oluştuğu, kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine yapılan artışın neredeyse her altı aylık dönemde enflasyonun altında kaldığı, herkesin bildiği, dillendirdiği, Kamu İşveren Heyetini ise görmezden geldiği veriler karşımızda duruyor” şeklinde konuştu.

2013’de 12 615 $ olan Kişi Başına Milli Gelirin 2021 yılında 8.689 $’a gerilediğini hatırlatan Yalçın, bütçeden faize ayrılan payın son 5 yıllık süreçte artma eğilimini devam ettirdiğini belirterek “Kur, faiz ve altın üçlüsünün her biri karşısında kamu görevlilerinin maaşlarının eridiği, satın alma güçlerinin zayıfladığı, enflasyon farkı ile maaş rakamlarının yukarıya, enflasyon ile maaşın alım gücünün aşağıya doğru hareket ettiği, kamu görevlilerinin maaş ve ücret kayıpları yanında yok sayılamaz düzeyde gelir kaybı yaşadığı gerçeğini de bu masanın bütün özneleri ve taraflarınca teklife cevap verirken veya masaya teklif sunarken mutlaka dikkate almalıdır. Toplamda %14,74 düzeyinde maaş ve ücret artışı öngörülen 5. Dönem Toplu Sözleşmenin yürürlük tarihinden bugüne; kamu görevlilerinin maaşlarında %24,29, Dolar kurunda %46,05, Euro kurunda %54,50, altın fiyatında %71,33 oranında artış gerçekleşti. Sözün özü enflasyon karşısında eriyen maaş ve ücretler döviz ve altın karşısında kelimenin tam anlamıyla kuşa döndü. 5. Dönem Toplu Sözleşme sürecini yaşayan işveren heyeti tarafındaki arkadaşlarımız, o süreçte Memur-Sen’in ortaya koyduğu iradeyi ve gerekçelerini, eminim ki bugün itibariyle takdir ediyorlardır. Çünkü biz kamu işvereninin teklifini kabul etmediğimizde şunu söylemiştik. Bu teklifte yer alan oranlar enflasyon gerçeğiyle, ekonominin verileri ile örtüşmemektedir” dedi.

Toplu sözleşme teklifleriyle; geçmişin kayıplarının giderilmesi, bugünün beklentilerinin karşılanması, geleceğe dair refah paylaşımının yapılması esas alındığını ifade eden Ali Yalçın, “ Toplu sözleşme rakam ve oranların değil emek ve insanların merkez değer olduğu bir süreçtir. Emeğe verilen karşılıktan tasarruf olmayacağı gibi emeğin hakkını tespit ederken oluşturacağı bütçe yükünü değil hakkın verilmemesi halinde karşılaşılacak sosyal maliyet büyüklüğünü esas almak gerekir. Adaletin maliyeti, adaletsizliği bedelinden daima daha düşüktür. İnsanı yaşatan devlet iki temel parametreye dayanmak zorundadır. Hakkaniyete ve Adalete… Bu masa tam da bu sonuca ulaşmak için var. O yüzden sadece sosyal diyalog süreci değil aynı zamanda sosyal devleti somutlaştırma sürecidir. Bütün bu değerlendirmeler üzerinden kamu işvereni hem heyet hem de her bir üyesiyle tekliflerimize hayır demeye gerekçe değil evet demeye dayanak aramalıdır. Toplu sözleşmenin bütçeye yükünü azaltmanın değil, Toplu sözleşmeyle adaleti sağlamanın derdinde olmalılar” şeklinde konuştu.

“Türkiye Bu Tekfliflerin Yerine Getirilmesine Yetecek İmkanlara Sahiptir”

5. Dönem Toplu Sözleşme’de kamu işvereni ve hakeminin %14,74 kümülatif artışını hatırlatan Yalçın, “Kamu görevlilerine 18 ayda %24,29 düzeyinde maaş güncellemesi yapıldı. Güncelleme diyorum, zam ya da artış demiyorum. Çünkü, enflasyon karşısında koruma yetisine sahip olmayan bu oran, artış ve zam olarak nitelendirilemez” ifadelerini kullandı.

6. Dönem Toplu Sözleşme’nin genel anlamda Türkiye, özelde ise kamu görevlileri sendikacılığı açısından bir milat barındırdığına vurgu yapan Yalçın, “Kamu görevlilerinin genelini ilgilendiren bizim deyimimizle genel toplu sözleşmeye ilişkin tekliflerde Memur-Sen ve Kamu-Sen’in birlikte oluşturduğu ortak teklifler yer alıyor. Genel toplu sözleşmeye ilişkin teklif paketinin, 40’ı geçmiş dönem Memur-Sen toplu sözleşme kazanımları, 51’i ise bu sözleşmeye mahsus ortak çalışma ürünü olmak üzere toplamda 91 teklifi Memur-Sen ve Kamu-Sen ortak teklifi olarak masaya sunulmuştur. Süreç boyunca söz konusu tekliflerle ilgili olarak Memur-Sen ve Kamu-Sen birlikte hareket edecektir. Bu boyutuyla 6. Dönem Toplu Sözleşmesine yönelik tekliflerin hazırlanmasında emeği geçen teknik heyetlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Daha önce Kamu-Sen’in olumlu yanıt verdiği çağrıyı KESK için yineleyen Yalçın, “Diğer taraftan aynı daveti yaptığımız fakat olumlu karşılık bulamadığımız KESK’e de toplu sözleşme görüşmelerinde fiilen birlikte hareket etme noktasında tavır değişikliği yapması önerimizi ifade ediyoruz” dedi.

Türkiye’nin kamu görevlileri için daha iyi şartlar sağlayacak imkâna sahip olduğunu belirten Yalçın, “Kamu görevlilerine yönelik grev ve siyaset yasaklarının sona ermesini, kılık kıyafet dayatmasının bitirilmesini, sendikal haklara, özgürlüklere ve yetkilere dair hükümlerin demokratikleştirilmesini, 4688 sayılı Kanundaki olumsuzlukların düzeltilmesini, eksikliklerin tamamlanmasını, toplu sözleşmenin kapsamına dair anlamsız ve dayanaksız daraltıcı yorumların ortadan kalkmasını teklif ediyoruz. Biz Türkiye’nin emeğin karşılığını eksiksiz verme hassasiyetine sahip medeniyetin mevcuttaki en güçlü temsilcisi olduğuna dair inancımızı tekrar ediyoruz.

Biz, her zaman olduğu gibi bu toplu sözleşmede de tekliflerimizle hakkımızı istiyor, hukukumuzu genişletiyor, mevcuttaki hak ve hukukumuzu koruyacak iradeyi gösteriyoruz. 6. Dönem Toplu Sözleşmenin adaleti sağlamaya, refahı adil paylaşmaya, kamu görevlilerini yasaklardan kurtarmaya, Sözleşmelilik garabetini bütünüyle ortadan kaldırmaya, refah payı uygulamasının miladı olmaya, kamu görevlilerini enflasyonun maaşları eriten etkisinden kurtarmaya, emekliler, kadınlar, gençler ve engelliler önceliğinde bütün kamu görevlilerini Yeni, Büyük Güçlü Türkiye’nin vatandaşı olmak noktasında gurur duymaya vesile olmasını temenni ediyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

12 Ağustos’u Beklememize Gerek Yok”

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Biz masaya gelirken ilk teklifin masanın başladığı gün verilmesi konusundaki temel çağrımızı daha önce de ifade ettik. Kamu heyetinin teklifini sunması için takvimin gösterdiği tarihi beklememize gerek yok. Bu nedenle ayın 12’sini beklemeden Kamu İşvereni tarafının teklifini sunmasını bekliyoruz. Biz tekliflerimizi günler öncesinden kendilerine sunduk. Buradaki teklifimiz de çok net olarak belli. Yüzde 38’lik bir iyileştirme, 600 TL seyyanen zam ve her iki yıl için 3 artı 3 olmak üzere refah payı. Bunları dikkate alarak takvimde belirtilen tarihi beklemeden teklif sunulabilir” ifadelerini kullandı. 

• Memur-Sen’in daha önce kamuoyu ile paylaştığı tekliflerinden öne çıkanlar şu şekilde:

1- Maaş ve Ücretlerde Enflasyon Baskısı Son Bulmalı, 6. Dönem’de Katsayılar Toplamda %38 Artırılmalı. Enflasyon Farkı Gerçekleştiği Anda Maaşlara Yansıtılmalı
Ocak ayında ve tek seferde gerçekleştirilmek kaydıyla, Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerinin;
2022’de %21,
2023’te %17,
iki yıllık sürede toplamda %38 artırılmasını istiyoruz.
Kamu Görevlilerinin maaşlarına/ücretlerine, enflasyon oranının maaş artışı oranını geçtiği aydan geçerli olmak üzere enflasyon farkı artışı yansıtılmalı, kamu görevlileri enflasyonun maaşı eriten etkisinden kurtarılmalı.

2- Kamu Görevlilerinin Ekonomik Büyümeye Katkısı Görülmeli ve İki Yıl İçin Toplamda %6 Refah Payı Verilmeli.
Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine, 01.01.2022’de %3 ve 01.01.2023’te
%3 olmak üzere toplamda %6 Refah Payı artışı yansıtılmalı.

3- 5. Dönem Toplu Sözleşmenin Zararları Görülmeli, 600 TL Seyyanen Zamla Kayıplar Giderilmeli.
Kamu görevlilerinin maaşlarına/ücretlerine, Hakem Kararıyla üretilen 5. Dönem Toplu Sözleşmenin oluşturduğu maaş-gelir kaybını tazmin etmek amacıyla net 600 TL tutarında Seyyanen Zam yapılmalı.

4- Ayrım yapılmadan, tüm kamu görevlileri 3600 Ek Gösterge’den yararlandırılmalı
Yardımcı Hizmetler Sınıfı da dâhil olmak üzere tüm kamu görevlilerinin ek göstergeleri yükseltilmeli, 3600 Ek Göstergenin yararlandırılanların kapsamı genişletilerek vaat yerine getirilmeli.

5- Kıdem Aylığında Sınırlama Kalkmalı, Gösterge Rakamı Artmalı
Kıdem aylığının hesabında esas alınan gösterge rakamı 100’e yükseltilmeli,
25 yıllık kıdem aylığı süre sınırlaması sona erdirilmeli.

6- Mevcut Sözleşmeli Personel Kadroya Geçirilmeli, Kamuda Sözleşmeli İstihdama Son Verilmeli,
Kamu kurum ve kuruluşlarında (yerel yönetimler dahil) sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta olanlar, 31.01.2022 tarihine kadar memur kadrolarına geçirilmeli, kamuda sözleşmeli personel istihdam etme yanlışlığına son verilmeli.

7- Vekil, Ebe, Hemşire, İmamlar İle Usta Öğreticiler, Fahri ve Benzeri Pozisyonlardaki Personel Kadroya Geçirilmeli
Vekil ebe/hemşire/imam olarak görev yapanlar ile usta öğretici, ücretli öğretmen, fahri öğretici ve benzeri nitelikteki görevleri yürütenler, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin uygulama esas alınarak kurumlarındaki pozisyon ve unvanlarına uygun memur kadrolarına atanır.

8- Bayramda ayrım yapılmamalı, Kamu Görevlilerine de Bayram İkramiyesi verilmeli
Bayramı üzerinden ötekileştirme hatasından vazgeçilmeli. Ramazan ve Kurban Bayramlarında, emeklilere ödenen bayram ikramiyesi, kamu görevlilerine de ödenmeli.

9- Vergi Gelir Kaybı Üretmemeli, Gelir Vergisinde %15 Oranını Aşan Kısım Kamu İşverenince Ödenmeli
Kamu görevlilerine maaş ve gelir kaybı yaşatan gelir vergisindeki matrah-oran sorunu çözülmeli, kamu görevlilerinin %15 oranını aşan Gelir Vergisi kesintileri kamu işverenince tazmin edilmeli. Taban aylıktan gelir vergisi kesilmemeli.

10- KİT’lerde %15’e Kadar Ücret Tavanı Düzenleme Yetkisi Verilmeli.
KİT’lerde Temel Ücret Gruplarından birinci grupta olanların tavanı %15, ikinci grupta olanlar %10, üçüncü grupta olanlar %5 puan ilave artırılmasını istiyoruz.

11- Derece Yükselmesinde Sınırlama Sona Ermeli, Kamu Görevlileri Öğrenim Durumlarına Uygun Dereceye Yükselebilmeli
Kamu görevlilerinin öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceye yükselmesine engel nitelikte sınırlamalar sona erdirilmeli, kadro-derece cetvelleri öğrenim durumu üzerinden düzenlenmeli.

12- Doğum, Ölüm, Evlenme Yardımı Ödenekleri Artırılmalı
1 Ocak 2022’den geçerli olmak üzere;
a) Doğum yardımı 1.800 TL’ye yükseltilmeli,
b) Ölüm Yardımındaki mevcut tutarların iki katı olarak ödenmeli,
c) Kamu görevlilerine 8.540 TL Evlenme Yardımı verilmeli.

13- Giyecek Ve Yemek Yardımı Ödenekleri Artırılmalı, Kreş Hizmeti Ya Da Ödeneği Uygulaması Başlatılmalı
a) Kamu görevlilerine, 2022 yılı için 500 TL, 2023 yılı için 650 TL tutarında giyecek yardımı ödeneği verilmeli.
b) Kamu hizmeti birimlerine yemek servisi verilmesi esas olmalı, servis hizmetinin sağlanamadığı kurumlarda görev yapan personele yemek yardımı ödeneği aktarılmalı.
c) Kamu hizmet birimlerinde Kreş açılmalı, bunun mümkün olmadığı birimlerde görev yapan personele maaşlarıyla birlikte 980 TL Kreş Ödeneği ödemesi yapılmalı.

14- Yardımcı Hizmet Sınıfı Kaldırılmalı Mevcut Personel Genel İdari Hizmetler Sınıfına Aktarılmalı
Yardımcı Hizmetler Sınıfı kapsamındaki kamu görevlileri Genel İdari Hizmetler Sınıfına aktarılmalı, bu hizmet sınıfı mevzuattan çıkarılmalı ve yürürlükten kaldırılmalı.

15- Kamu Görevlisi Emeklileri Fiilen Çalıştıkları Dönemlerdeki Sosyal Hak Ve Yardımlardan Yararlanmaya Devam Etmeli, Sendikalarla Üyelik İlişkisini Devam Ettirebilmeli
Kamu görevlisi emeklileri, kamu görevlilerinin yararlandığı sosyal hak ve yardımlardan yararlanabilmeli, emeklilik öncesinde üyesi oldukları sendika ile üyelik ilişkisini sürdürebilmeli. Emekli olduğu tarihte herhangi bir sendikaya üyeliği bulunmayan emekli kamu görevlileri, en son görev yaptığı kurumun/kuruluşun dahil olduğu hizmet kolundaki sendikalara üye olabilmeli.

16- Engelli Kamu Görevlileri Beklentileri Önemsenmeli Pozitif Ayrımcılık Kapsamında Hakları Temin Edilmeli
Engelli aile bireyi olan kamu görevlileri ile engelli kamu görevlilerine; engelli bakım ücreti maaşlarıyla birlikte ödenmeli, günlük ve haftalık çalışma süreleri farklı belirleme imkanı verilmeli, yıllık 90 gün fiili hizmet zammı verilmeli, derece artışı 2 yılda bir gerçekleştirilmeli ve her 5 yılda bir ilave derece verilmeli, yeşil pasaporttan başkaca şart olmaksızın yararlanma imkanı getirilmeli, KDV ve ÖTV’den muaf tutulacaklar hususlar genişletilmeli ve pozitif ayrımcılık kapsamında sağlanması gereken bütün haklardan ivedilikle yararlanmaları temin edilmeli.
17- Kadın Kamu Görevlileri Desteklenmeli, Beklentileri Önemsenmeli Ve Hayata Geçirilmeli
Çoğul doğumlarda bir kat artırımlı olmak üzere doğum sonrası ücretli izin süresi, 24 haftaya yükseltilmeli. Süt izni süresi yükseltilmeli, analık izninde ücret ödenmesi uygulaması benimsenmeli ve mobbinge karşı kadın kamu görevlilerini korumaya dönük mekanizmalar hayata geçirilmeli.

18- GEÇİCİ PERSONEL (4/C) İKEN SÖZLEŞMELİ STATÜYE (4/B) GEÇEN PERSONELİN Mağduriyetleri giderilmeli, saygın iş ilkesi eksiksiz şekilde hayata geçirilmeli
4/C iken 4/B’ye geçen personelin ek ödeme mağduriyetleri giderilmeli, mevcut ek ödeme oranları ile sözleşme ücretleri unvanları yeniden düzenlenmek suretiyle yükseltilmeli, unvan konusundaki tepkilerinin gereği yerine getirilmeli, zorunlu emeklilik dayatmasına maruziyetleri bitirilmeli.

19- Kovid-19 Nedeniyle Oluşan Zararların Giderilmeli Ve Sağlanan Haklar Genişletilmeli
Kamu görevlilerinin Kovid-19 salgını sürecindeki hizmet sürelerinin tamamı fiili hizmet zammı kapsamında değerlendirilmeli, Kovid-19’a dayalı ölüm ve maluliyet halinde illiyet bağının varlığı esas kabul edilmeli, illiyet bağının yokluğuna ilişkin ispat yükümlülüğü sosyal güvenlik kurumuna yüklenilmeli, ölüm ve maluliyet halinde sağlanacak mali ve sosyal haklar ile özlük hakları noktasında genişletici yorum benimsenmeli, Kovid-19 sürecinde dönüşümlü, evden, kısmi süreli çalışma gibi esnek çalışma haklarından faydalandırılmayan personele, fiilen çalıştığı her gün için 500 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar (bugün itibariyle 90 TL) ödeme yapılmalı.

20 - Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Sınavları Periyodik Olarak Yapılmalı, Bu Kapsamda Kullanılan Kadro Sayısı Artırılmalı
Kamuda kariyer ve liyakat sistemi benimsenmeli, bu çerçevede görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları periyodik olarak gerçekleştirilmeli sınavla atama yapılacak kadroların sayısı yükseltilmeli, unvan değişikliği sınavlarında baraj puanı uygulaması sona ermeli, boş kadro sayısından daha az başvuru olması durumunda sınavsız atama benimsenmeli, sözleşmeli personel ile idari hizmet sözleşmeli personelin görevde yükselme ve unvan değişikliği noktasında yaşadığı sıkıntılar ve yoksunluklar adalet, eşitlik ve ehliyet temelinde giderilmeli.

21- Kamu Görevlilerinin Anayasal Haklarını Kullanmasına İlişkin Engeller Sona Ermeli, Demokratik Ve Sendikal Hakları Kullanmaya Yönelik Alan Genişletilmeli
Kamu görevlileri,
a) Siyaset (Seçme-Seçilme) Hakkı,
b) Çalışma Hakkı,
c) Örgütlenme ve Toplu Pazarlık ile Grev Hakkı
d) Toplantı ve gösteri yürüyüş,
e) Düşünce ve düşünceyi açıklama hürriyeti,
f) Dini inanışlarının gereğini yaşama ve inanışı yayma hakkı ve bu kapsamda demokratik ve sendikal haklar noktasında hakkın özüne dokunan herhangi bir sınırlamaya tabi tutulmamalı.
Kamu görevlileri ve kamu görevlileri sendikaları ile konfederasyonlarının evrensel ilkelere ve uluslararası sözleşmelere uygun şekilde sendikal hakları kullanmasını temin amacıyla 4688 sayılı Kanun ve bağlı yasal ve yönetsel mevzuatta gerekli değişiklikler ivedilikle yapılmalı, örgütlenme hakkına ilişkin sınırlamalar kaldırılmalı, kolektif sendikal özgürlüğü yok sayan yasaklar ve eksikliklerden kurtarılmalı.

22- Sendikalı Olmanın Farkı Yaşatılmalı, TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ Artırılmalı.
Toplu sözleşme ikramiyesi 1 Ocak 2022’de 450 TL’ye, 1 Ocak 2023’te 540 TL’ye yükseltilmeli, sendika üyesi olma tercihi desteklenmeli diyoruz.

Okunma Sayısı : 871

Haber Fotoğrafları

DİĞER HABERLER

M Akif İnan Köşesi

TRT Haber Haberler

Son Dakika Haberleri  |  Haber Manşetleri
ANKET
Web sitemizde yayınlanan haberleri takip ediyor musunuz?